پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Gibt es eine Flugverbindung nach Dortmund?

آیا یک اتصال پروازی به[مقصد] دورتمند وجود دارد؟

Ich möchte nach Köln fliegen.

من می خواهم به[مقصد] کلن پرواز کنم.

Ich reise gewöhnlich in der ersten Klasse.

من به طور معمول با فرست کلاس سفر می کنم.

Reisen Sie viel?

آیا شما[محترمانه] زیاد سفر می کنید؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید