پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Hafturlaub

مرخصی زندان

Arbeit Urlaub

مرخصی کاری

Arbeit Urlaub

مرخصی کاری

Frohe Feiertage!

تعطیلات خوشی داشته باشید!

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید