پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Vor Weihnachten habe ich wenig Zeit.

پیش از کریسمس وقت زیاد ندارم.

Sie wollen uns zwischen Weihnachten und Neujahr besuchen.

می خواهند بین کریسمس و سال جدید، به دیدار ما بیایند.

Nicht so oft, wie ich gern würde. Meist nur an Thanksgiving und zu Weihnachten.

نه آن مقداری که دلم می خواهد. معمولاً فقط در ایام تعطیلات مثل هفته ی شکر گذاری و کریسمس.

Ich müsst für ein Jahr bleiben und ich galube nicht, dass ich so lange von der Arbeit fern bleiben kann.

آنجا برای یک سال می مانم، و فکر نکنم بتوانم آن همه مدت از کارم مرخصی بگیرم.

Dorothy, was machst du an Weihnachten?

دوروتی، برنامه ات برای کریسمس چیه؟

Oh ja, es ist schon fast Weihnachten. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde.

اوه بله، مثل این که کریسمس داره می آید. مطمئن نیستم چه کاری می خواهم بکنم.

Es ist bald Weihnachten. Was machst du dieses Wochenende?

دیگه تقریباً کریسمس شده. این آخر هفته چه کار داری؟

Ich habe noch nicht alle Geschenke gekauft. Willst du zum Einkaufen mitkommen?

من هنوز خرید کریسمس ام را تمام نکرده ام. دلت می خواهد آخر هفته را با من به خرید بیایی؟

Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten.

کریسمسی شاد را برای شما آرزو می کنم.

Frohe Weihnachten!

کریسمس مبارک!

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید