پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Tankstelle

پمپ بنزین

Das Parkhaus

پارکینگ طبقاتی

parken

پارک کردن

Lass mich in Ruhe!

راهتم بذار، ولم کن!

wo ist das Kino?

سينما كجاست؟

Wie komme ich zur Hauptstraße?

چطور می تونم به خیابان اصلی برسم؟

Biegen Sie nach Rechts/Links ab.

به راست/ چپ بپیچید.

Wohin ghest du?

تو به کجا میروی؟

Ich möchte zum Friseur

من می خواهم به آرایشگاه بروم

Ich möchte heute nicht zur schule gehen.

امروز دوست ندارم به مدرسه بروم

sie fahren/gehen zuerst geradeaus und dann nach rechts.

اول مستقیم برانید/برید و بعد به سمت راست.

ich bin auch fremd hier.

منم اینجا غریبم/منم اینجارو نمیشناسم

wie weit ist es?

فاصله اش چقدره؟/چقدر دوره؟

Nach Adrese fragen

آدرس پرسیدن

Fahren Sie geradeaus

مستقیم برانید

Wenden Sie!

دور بزنید

Es ist in der nähe von hier

او در نزدیکی است

Entschuldigung. Ich habe eine Frage? Wo ist die Bank

ببخشید. من یک سوال دارم. بانک کجاست؟

Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie einen Moment Zeit! Kennen Sie das Café Globus?

ببخشید؟ یک لحظه وقت دارید؟ کافه گلبوس را می شناسید؟

die Ampel

چراغ راهنمایی رانندگی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید