پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wenn die Jeans zu lang sind, kannst du sie unten abschneiden.

اگر شلوار جین بلند است، می توانی آن را از پایین کوتاه کنی.

Der Rock muss gekürzt werden.

دامن باید کوتاه شود.

Können Sie diese Schuhe reparieren?

می توانید این کفشها را تعمیر کنید؟

Können Sie das nähen?

می توانید این را بدوزید؟

Die Jacke ist mir zu eng.

ژاکته واسم خیلی تنگه.

Können Sie diesen Knopf annähen?

شما می توانید این دکمه را بدوزید؟

Können Sie die Schuhe reparieren?

ممکن است این کفش را تعمیر کنید؟

C. was ist deine Schuhgröße?

سایز کفش تو چی است؟

D. was ist deine Hemdgröße?

سایز پیراهن تو چی است؟

E. was ist deine Hosengröße?

سایز شلوار تو چی است؟

Es passt sehr gut.

این کاملاً اندازه است.

Das Hemd ist am Hals zu eng.

دور گردن پیراهن خیلی تنگ است.

Die Hose muss kürzer gemacht werden.

این شلوار باید کوتاه شود.

Können Sie mir Mass nehmen?

می شود اندازه ی من را بگیرید؟

Das Kleid passt ausgezeichnet.

این لباس کاملاً اندازه است.

An der Bluse fehlt ein Knopf.

دکمه ی بلوز افتاده است.

Die Hose passt mir nicht.

شلوار اندازه ام نیست.

Die Absätze der Schuhe sind kaputt.

پاشنه های کفش خراب است.

Sie können das Kleid natürlich anprobieren.

البته که می توانید لباس را پرو کنید.

Im Ärmel deiner Jacke ist ein Loch.

آستین کاپشن تو سوراخ است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید