پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Wohnung ist fertig.Wir können nächste Woche einziehen.

آپارتمان حاضر است. ما میتوانیم هفته دیگر نقل مکان کنیم.

die Kaltmiete

اجاره سرد آپارتمان (اجاره به غیر از هزینه انرژی)

Die Tiefgarage

پارکینگ زیرزمینی

Die Haustür wird jeden Abend um 22.00 Uhr abgeschlossen.

در جلویی خانه هرشب راس ساعت 22 قفل می شود.

Der Saal hat drei Ausgänge.

تالار سه راه خروج دارد.

Die Koffer stehen oben auf dem Boden (Dachboden).

چمدان ها در اتاق زیر شیروانی است.

Das Dach muss repariert werden, es ist nicht dicht.

سقف باید تعمیر شود؛ چکه می کند.

Das Dach muss repariert werden, es ist nicht dicht.

سقف باید تعمیر شود؛ چکه می کند.

Das Haus hat nur einen Eingang.

خانه فقط یک ورودی دارد.

Im Erdgeschoss des Hauses ist eine Wohnung zu vermieten.

در طبقه ی همکف خانه آپارتمانی برای اجاره وجود دارد.

In allen Räumen Liegen Teppiche auf den Fußböden.

در همه ی اتاق ها فرش روی کف زمین است.

Das Auto steht in der Garage.

خودرو در پارکینگ است.

Zum Haus gehört ein großer Garten.

خانه باغچه ی بزرگی دارد.

In dieser Gehend dürfen keine neuen Häuser gebaut werden.

در این حوالی ساخت خانه های جدید مجاز نیست.

Es ist so kalt hier. Funktioniert die Heizung nicht?

اینجا خیلی سرد است. شوفاژ کار نمی کند؟

Unser Keller ist leider sehr feucht.

متاسفانه زیرزمین ما خیلی مرطوب است.

Hast du nicht gehört? Es hat geklingelt.

نشنیدی زنگ زدند؟

Er ist in der Küche und wäscht ab.

او در آشپزخانه است و دارد تمیز می کند.

Die beiden Grundstücke sind durch eine Mauer getrennt.

هر دو قطعه زمین با دیواری از هم تفکیک شده است.

Unsere Wohnung kostet 720, -€ Miete Pro Monat.

اجاره ی آپارتمان ما 720 یورو در ماه است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید