پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Wohnung ist fertig.Wir können nächste Woche einziehen.

آپارتمان حاضر است. ما میتوانیم هفته دیگر نقل مکان کنیم.

die Kaltmiete

اجاره سرد آپارتمان (اجاره به غیر از هزینه انرژی)

Die Tiefgarage

پارکینگ زیرزمینی

Ich bin mit der Wohnung zufrieden.

من از خونه راضی ام.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید