پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich habe keinen Job.

من شغلی ندارم.

Ich suche nach einer Stelle.

دنبال یک کار میگردم.

das wäre doch toll.

این عالی خواهد بود.

Sie reagieren positiv auf unseren Vorschlag.

آنها به پیشنهادمان عکس العمل مثبت نشان دادند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید