پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

ich habe Rückenschmerzen

من کمر درد دارم

mein kopf/auge/ohr tut weh

سرم/چشمم/گوشم درد می کند

mir ist übel

حال تهوع دارم

Tierartz

دامپزشك

Der Potient hofft auf seine baldige Gesundheit.

بیمار به سلامتی فوری اش امیدوار است.

sie leihdet an einer unheilbaren Krankheit.

او(مونث)از یک بیماری غیر قابل علاج رنج می برد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید