پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

ich habe Rückenschmerzen

من کمر درد دارم

mein kopf/auge/ohr tut weh

سرم/چشمم/گوشم درد می کند

mir ist übel

حال تهوع دارم

Tierartz

دامپزشك

Die Impfung

واکسن

Der Potient hofft auf seine baldige Gesundheit.

بیمار به سلامتی فوری اش امیدوار است.

sie leihdet an einer unheilbaren Krankheit.

او(مونث)از یک بیماری غیر قابل علاج رنج می برد.

Coronavirus

ویروس کرونا

Die Ansteckungsquelle

منبع سرایت (ویروس)

Die Inkubationszeit

دوره نهفتگی ( یک ویروس در بدن انسان)

Ich habe keinen Appetit.

من اصلا اشتها ندارم.

Mein Blutdruck ist zu hoch/niedrig.

فشار خود من خیلی بالاست / پایینه.

Ich bin gegen Penizillin allergisch.

من به پنی سیلین حسّاسیت دارم.

Ich werde Ihre Temperatur/Ihren Blutdruck messen.

من تب / فشار خونتان را اندازه می گیرم.

Streifen Sie bitte den Ärmel hoch!

لطفا آستینتان را بالا بزنید.

Legen Sie sich bitte hierhin!

لطفا اینجا دراز بکشید!

Machen Sie den Mund auf!

دهانتان را باز کنید!

Ich brauche eine Blutprobe/Stuhlprobe/Uninprobe.

آزماش خون/ مدفوع/ ادرار تون لازم است.

Sie müssen 3 Tage im Bett bleiben.

شما باید سه روز در رختخواب بمانید.

Sie sollten einen Spezialisten aufsuchen.

شما باید پیش پزشک متخصص بروید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید