پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Kennen Sie die Vorwahl von Österreich?

پیش شماره کشور اتریش را می دانید؟

Im Notfall können Sie mich unter dieser Nummer erreichen.

در وضعیت اضطراری می توانید با این شماره با من تماس بگیرید.

Ich hab noch eine Frage an Sie!

من هنوز یه سوال دیگه از شما دارم!

Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen?

سلام، چه جوری می توانم به شما کمک کنم؟

Ich kann Ihnen leider keine genaue Auskunft geben.

متأسفانه نمی توانم هیچ اطلاعات دقیقی به شما بدهم.

Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof beschreiben?

می شود راه ایستگاه راه آهن را به من توضیح بدهید؟

Können Sie mir Informationen über Jugendherbergen in Dresden geben?

می توانید اطلاعاتی راجع به هتل های مخصوص جوانان در درسدن به من بدهید؟

Wie ist seine neue Adresse?

نشانی جدید او چیست؟

Das Einwohnermeldeamt ist im 1. Stock, Zimmer 112.

دفتر امور ساکنان در طبقه اول، اتاق 112 است.

Du musst deinen neuen Wohnsitz bei der Stadtverwaltung anmelden.

باید نشانه ی جدیدت را به اداره ی امور شهری اطلاع دهی.

Hast du dich in deinem alten Wohnort schon abgemeldet?

ترک محل سکونت قبلی خود را اعلام کرده ای؟

Ich suche den Flughafen.Weißt du, wie ich dort gehe?

در جستجوی فرودگاه هستم. می دانی چه جوری می توانم به آنجا بروم؟

Hallo. Brauchen Sie ein Taxi?

سلام. تاکسی نیاز دارید؟

Entschuldigen Sie. Ich suche das Holidaz Inn. Wissen Sie vielleicht, wo es ist?

معذرت می خواهم، من به دنبال مسافرخانه ی هالیدی هستم. می دانید کجاست؟

Haben Sie spezielle Wünsche?

آیا هیچ درخواست خواصی دارید؟

Kennen Sie die Adresse.

آدرس آنجا را می دانید؟

Entschuldigen Sie. Kennen Sie den Weg zum Einkaufszentrum?

ببخشید، شما می دانید چه جوری می شود به مرکز خرید رفت؟

Ja, die Adresse ist Hauptstraße Nr. 541,

بله، آدرس آن هست، خیابان مین شماره 541.

Ja, doch. Wen wollen Sie sprechen?

بله، دوباره بگویید با کی کار داشتید؟

Ist das nicht 617-228-2289?

شماره ی 6172282289 است؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید