پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das rechte Rücklicht funktioniert nicht.

چراغ عقب سمت راست کار نمی کند.

Im linken Scheinwerfer ist die Birne kaputt.

لامپ چراغ بزرگ سمت چپ خراب است.

Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?

سلام آقا، می توانم به شما کمک کنم؟

Ich habe einen Platten.

لاستیکم پنجر شده است.

Können Sie das Rad wechseln?

میتوانید چرخ ماشین را عوض کنید؟

Ich habe kein Benzin mehr.

من دیگر بنزین ندارم.

Ich brauche einen Abschleppdienst.

من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.

Ich suche eine Werkstatt.

من دنبال یک تعمیرگاه هستم.

Wir brauchen Hilfe.

ما احیاج به کمک داریم.

Können Sie mir helfen?

می توانید به من کمک کنید؟

Es ist ein Unfall passiert.

یک تصادف رخ داده است.

Leider macht die Maschine sehr viel Lärm.

متأسفانه ماشین خیلی سر و صدا می کند.

Mach bitte das Licht aus!

لطفا چراغ را خاموش کن!

Der Motor der Maschine macht ein komisches Geräusch.

موتور ماشین صدای عجیبی می دهد.

Die Technik moderner Automotoren wird immer komplizierter.

فناوری موتور خودروهای جدید دائم پیچیده تر می شود.

Diese Maschine ist eine technische Sensation.

این ماشین از نظر فنی محشر است.

Die Maschine darf nur von einem Fachmann bedient werden.

فقط متخصص می تواند ماشین را به کار اندازد.

Wegen ihrer einfachen technischen Konstruktion ist die Maschine leicht zu reparieren.

این ماشین، به دلیل ساختار فنی ساده ی آن، به راحتی تعمیر می شود.

Für dieses alte Modell gibt es keine Ersatzteile mehr.

برای این مدل قدیمی، دیگر لوازم یدکی وجود ندارد.

Laut Skala ist der Öltank voll.

با توجه به درجه ی بنزین، باک پر است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید