پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das rechte Rücklicht funktioniert nicht.

چراغ عقب سمت راست کار نمی کند.

Im linken Scheinwerfer ist die Birne kaputt.

لامپ چراغ بزرگ سمت چپ خراب است.

Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?

سلام آقا، می توانم به شما کمک کنم؟

Ich habe einen Platten.

لاستیکم پنجر شده است.

Können Sie das Rad wechseln?

میتوانید چرخ ماشین را عوض کنید؟

Ich habe kein Benzin mehr.

من دیگر بنزین ندارم.

Ich brauche einen Abschleppdienst.

من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.

Ich suche eine Werkstatt.

من دنبال یک تعمیرگاه هستم.

Wir brauchen Hilfe.

ما احیاج به کمک داریم.

Können Sie mir helfen?

می توانید به من کمک کنید؟

Es ist ein Unfall passiert.

یک تصادف رخ داده است.

Ich habe die Maschine reparieren lassen.

اتومبیل را دادم تعمیر کنند.

Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden.

نمی توانم کلیدهای اتومبیلم را پیدا کنم.

Die Werkstatt hat ein großes Ersatzteillager.

یک انبار بزرگ لوازم یدکی در گاراژ است.

Der Service in dieser Autowerkstatt ist ausgezeichnet.

خدمات در این تعمیرگاه خودرو عالی است.

Weißt du, was an deinem Auto kaputt ist?

تو می دانی اتومبیلت چه عیبی پیدا کرده؟

Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube es gibt ein Problem mit dem Motor.

دقیقاً مطمئن نیستم. فکر کنم موتورش مشکلی داشته باشه.

Ich trete die Kupplung durch und schalte den ersten Gang ein.

من کلاچ را می گیرم و میزنم توی دنده ی یک.

Ich lasse die Kupplung langsam los.

آرام کلاچ را ول می کنم.

Ich schalte auf den zweiten/dritten Gang.

می زنم توی دنده ی دو / سه.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید