پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich fahre gern mit dem Zug.

من مسافرت با قطار را دوست دارم.

Ich möchte mit dem Zug fahren.

تمایل می خواهم با قطار بروم.

Der Zug verspätete sich wegen eines Unfalls,

قطار به دلیل تصادف به تأخیر افتاد.

Ich habe mich jeden Tag verspätet.

من هر روز دیر می کردم.

Wo ist der Bahnhof?

ایستگاه قطار کجاست؟

Was macht das?

کرایه اش چقدر می شود؟

Entschuldigung, wo ist Fundbüro?

ببخشید، محل اشیای پیدا شده کجاست؟

Wann fährt der nächste Zug nach Shiraz?

قطار بعدی به مقصد شیراز کی حرکت می کند؟

Was kostet die Fahrt nach Bushehr?

تا بوشهر کرایه چقدر است؟

Ist es ein durchgehender zug?

قطاری که یکسره و بی توقف است، همین است؟

Muss ich einen Zuschlag bezahlen?

من باید مبلغی اضافی پرداخت کنم؟

Gibt es einen Anschluss nach Ahwaz?

قطاری هست، که من را به اهواز برساند؟

Reicht die Zeit zum Umsteigen?

وقت کافی برای عوض کردن قطار هست؟

Fährt der Zug pünktlich ab?

قطار به موقع حرکت می کند؟

Wann kommt der Zug in Semnan an?

این قطار کی به سمنان می رسد؟

Führt der Zug einen Schlafwagen?

این قطار واگن خواب هم دارد؟

Hält der Zug in Arak?

این قطار در اراک می ایستد؟

Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Tabriz?

قطار تبریز از کدام سکو حرکت می کند؟

Auf welchem Gleis kommt der Zug aus Säri an?

قطاری که از ساری می آید، در کدام سکو می ایستد؟

Ich hätte gern einen Fahrplan.

من برنامه ی رفت و برگشت قطارها را می خواستم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید