پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich fahre gern mit dem Zug.

من مسافرت با قطار را دوست دارم.

Ich möchte mit dem Zug fahren.

تمایل می خواهم با قطار بروم.

Fahrkarten gibt es aus dem Automaten.

بلیت را می توان از دستگاه خودکار تهیه کرد.

Mit der U-Bahn sind Sie am schnellsten in der Stadt.

مترو سریع ترین وسیله برای رسیدن به شهر است.

Zugfahrkarten können Sie auch im Reisebüro kaufen.

در دفتر مسافرتی، بلیت های قطار را هم می توانید بخرید.

Für uns sind drei Plätze reserviert worden.

سه جا برای ما رزرو شده است.

Die Rückfahrkarte ist billiger.

بلیت برگشت ارزان تر است.

Bei der Rückfahrt hält der Zug auch in Würzburg.

در راه بازگشت، قطار در ورتسبورگ هم توقف می کند.

Bei der nächsten Station müssen wir aussteigen.

در ایستگاه بعد باید پیاده شویم.

In Köln müssen Sie umsteigen.

در کلن باید قطار را تغییر بدهید.

An welcher Station muss ich aussteigen?

در کدام ایستگاه باید پیاده شوم؟

Ich fahre gerne mit der Bahn.

دوست دارم با قطار مسافرت کنم.

In diesem Ort gibt es keinen Bahnhof.

در این شهرستان ایستگاه قطار نیست.

Steig ein! Wir wollen losfahren.

سوار شو! داریم راه می افتیم.

Nach der Eisenbahnbrücke müssen Sie rechts abbiegen.

بعد از پل راه آهن باید به راست بپیچید.

Im Frankfurter Bahnhof wurde die Lokomotive gewechselt.

لکوموتیو در ایستگاه فرانکفورت تعویض شد.

Es soll eine neue Untergrundbahn gebaut werden.

قرار است متروی جدید ساخته شود.

Wir fahren mit dem Zug, nicht mit dem Auto.

ما با قطار می رویم نه با ماشین.

Der Zug fährt von Bahnsteig 6 ab.

قطار از سکوی 6 حرکت می کند.

Der Zug kommt auf Gleis 3 an.

قطار به سکوی 3 می رسد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید