پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich fahre gern mit dem Zug.

من مسافرت با قطار را دوست دارم.

Ich möchte mit dem Zug fahren.

تمایل می خواهم با قطار بروم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید