پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

EC Karte (electronic cash)

کارت بانکی الکترونیکی (عابر بانک)

Entschuldigen Sie, wo ist der nächste Geldautomat?

ببخشید، نزدیکترین عابر بانک کجاست؟

Entschuldigen Sie, wo kann ich hier Geld wechseln?

ببخشید، این اطراف کجا می تونم پول چنج کنم؟

Wann macht die Bank auf?

بانک چه موقعی باز میشه؟

Ich möchte ein Girokonto eröffnen.

می خواهم یک حساب جاری باز کنم.

Würden Sie hier bitte unterschreiben?

ممکنه اینجا رو امضا کنید لطفا؟

Ich möchte 300€ von meinem Konto abheben.

می خواهم سیصد یورو از حسابم برداشت کنم.

ich möchte ein Bankkonto eröffnen

من می خواهم یک حساب بانکی باز کنم

anklicken

فشار دادن دگمه-کلیک کردن

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید