پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich suche einen Mantel ?

من دنبال يك پالتو ميگردم

was möchtest du einkaufen?

تو چي مي خواهي خريد كني ؟

kaufst du ein T.shirt ein?

تو يك تي شرت خريدي ؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید