پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich liebe ein spannender Beruf.

من عاشق یه شغل پر هیجانم.

Ich habe auf alle Fragen geantwortet.

من به تمامی سؤالات پاسخ داده ام.

Sichtung

بررسی، روییت Nach Sichtung Ihrer Unterlagen werden wir uns erneut mit Ihnen in Verbindung setzen. بعد از بررسی مدارک شما (مدارکتان)، دوباره با شما تماس خواهیم گرفت. (ارتباط برقرار خواهیم کرد)

Mein Beruf ist meine Leidenschaft.

کار من،دلبستگیه منه.

Er/sie wird angestellt.

او استخدام می شود.

Er/sie wird abgelehnt.

او پذیرفته نمی شود.

Freude an der Arbeit schafft Vollkommenheit.

لذت بردن از کار باعث ایجاد کمال می شود.

Ich schaffe das in einer Woche.

من می توانم این کار را در یک هفته انجام دهم.

Er/sie hat eine zehnjährige Berufspraxis.

یک یک تجربه ی کاری ده ساله دارد.

Er geht ganz in seiner Arbeit auf.

او با تمام وجود کار می کند.

Er/sie ist festangestellt.

او استخدام رسمی است.

Er arbeitet bei uns nebenberuflich.

او شغل دومش را پیش ما کار می کند.

Gehen Sie einer geregelten Arbeit nach?

آیا شما یک کار ثابت دارید؟

Sie arbeitet halbtags.

او نیمه وقت کار می کند.

Sie/er steht im Leistungslohn.

او ساعتی دستمزد می گیرد.

Vom Lohn werden die Steuern einbehalten.

به حقوق مالیات تعلق می گیرد.

Wann fangen Sie an zu arbeiten?

شما چه زمانی شروع به کار می کنید؟

Wo bekomme ich die Formulare für die Anmeldung?

از کجا باید فرم ثبت نام رو بگیرم؟

Ich bin nicht Raucher.

من سیگاری نیستم.

Haben Sie Kinder?

شما فرزند دارید؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید