پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich liebe ein spannender Beruf.

من عاشق یه شغل پر هیجانم.

Ich habe auf alle Fragen geantwortet.

من به تمامی سؤالات پاسخ داده ام.

Mein Beruf ist meine Leidenschaft.

کار من،دلبستگیه منه.

Gehen Sie einer geregelten Arbeit nach?

آیا شما یک کار ثابت دارید؟

Wo bekomme ich die Formulare für die Anmeldung?

از کجا باید فرم ثبت نام رو بگیرم؟

Ich bin nicht Raucher.

من سیگاری نیستم.

Haben Sie Kinder?

شما فرزند دارید؟

Was lesen Sie gern?

در چه حوزه ای مطالعه دارید؟

Er spricht mehrere Sprachen.

او به چندین زبان تسلط دارد.

Sind Sie zum ersten Mal hier?

شما برای اولین بار اینجا هستید؟

Was sind Sie von Beruf?

شغل شما چیست؟

Können Sie auch Portugiesisch?

پرتقالی هم بلدید؟

Du musst viel arbeiten.

تو باید خیلی کار کنی.

Du musst früh aufstehen.

تو باید صبح زود از خواب بلند شوی.

Du musst pünktlich sein.

تو باید وقت شناس باشی.

Draf ich mal eben etwas sagen?

می توانم لحظه ای چیزی بگویم؟

Dürfen wir Platz nehmen?

اجازه داریم بنشینیم؟

Sprechen Sie Englisch?

انگلیسی صحبت می کنی؟

Schreiben Sie bitte Ihre Name aus.

اسمتون رو کامل بنویسید لطفا.

Was arbeiten Sie?

چه کار می کنی؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید