پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Blume hier gefällt mir.

از این گل خوشم می آید.

Ich finde das hübsch.

به نظر من آن زیباست.

Guten Nachmittag. Wie kann ich Ihnen halfen?

عصر به خیر، چه جوری می توانم به شما کمک کنم.

Hallo. Ich würde gern einige Blumen bestellen.

سلام، می خواهم یک مقدار گل سفارش بدهم.

Welche Blumen wollen Sie?

چه نوع گل هایی دوست دارید؟

Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Blumen nicht so gut aus. Was können Sie empfehlen?

نمی دانم. من چیز زیادی راجع به گل ها نمی دانم. می توانید چند تا گل به من توصیه کنید؟

Was ist der Grund für die Blumen?

به چه دلیلی می خواهید این گل ها را بفرستید؟

Heute ist ihr Geburtstag und sie sagte mir, dass sie gern Blumen hätte.

امروز روز تولدش است و به من گفت از من می خواهد که گل های (دلخواهش) را برایش بخرم.

Wissen Sie, welche Blumen sie mag?

شما می دانید چه نوع گل هایی را دوست دارد؟

na ja, sie sind für ihre Frau, also sind Rosen nie verkehrt.

آن ها برای همسر شماست. بنابراین فکر کنم شما باید گل های رز به او بدهید.

Rosen klingen gut.

گل های رز عالی هستند.

Welche Farbe?

چه رنگی؟

Ich glaube, rot ist gut?

فکر کنم قرمز خوب باشد.

Diese Blume blüht im Herbst.

این گیاه در پاییز گل می دهد.

Vorsicht, die Stiele der Blumen sind sehr zart!

مراقب باشید، ساقه ی گل ها خیلی شکننده است.

Der Blumenstrauß ist wirklich sehr schön.

این دسته گل واقعاً بسیار قشنگ است.

Welche Blume magst du am liebsten?

کدام گل را بیشتر دوست داری؟

Diese Blume hat blaue Blüten.

شکوفه های این گل، آبی است.

Diese Blume hat blaue Blüten.

شکوفه های این گل، آبی است.

Für trockenes Klima ist die Pflanze nicht geeignet.

این گیاه برای آب و هوای خشک مناسب نیست.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید