پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wo finde ich die Abteilung für Philosphiebücher bitte?

کجا می توان کتاب های گروه فلسفه را پیدا کرد؟

In dieser Buchhandlung kann auch Zeitschriften kaufen.

در این کتابفروشی مجله هم می شود خرید.

Der Lachende Hat die furchtbare Nachricht Nur noch nicht empfangen.Bertolt brecht

کسی که میخندد،هنوز خبر هولناک را نشنیده است.برتولت برشت

Welches Lehrwerk benutzen Sie?

از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟

Mir fällt der Titel nicht ein.

عنوان کتاب یادم نمی آید.

Der Drachenläufer.

کتاب بادبادک باز.

Ich habe gehört, dass es ein gutes Buch ist. Worum geht es?

شنیده ام که کتاب خوبی است. راجع به چیه؟

Ich will in die Buchhandlung.

من می خواهم به کتاب فروشی بروم.

Ich will ein Buch kaufen.

من می خواهم یک کتاب بخرم.

Ich schaue mir nur ein paar Englischbücher an.

به چند تا کتاب که راجع به نحوه یادگیری زبان انگلیسی است نگاه می کنم.

Wie heißt der Titel von dem Buch?

عنوان کتاب چیست؟

In dieser Buchhandlung kann man auch Zeitschriften kaufen.

در این کتاب فروشی مجلّات هم می توان خرید.

.Das ist ein gutes Buch,das ich liebe

کتاب خوبیه که من دوسش دارم.

Ich habe meiner Tochter eine Bibel gekauft.

برای دخترم کتاب عهدین خریدم.

Dieses Lexikon besteht aus fünf Bänden.

این فرهنگ، پنج جلدی است.

Ich möchte ein Wörterbuch.

من یک فرهنگ لغت می خواهم.

Ich kenne nur den Titel des Buches, den Namen der Verfasserin habe ich vergessen.

فقط عنوان کتاب را می دانم، نام نویسنده اش را فراموش کرده ام.

Ein zweisprachiges Wörterbuch; Deutsch-Persisch.

یک واژه نامه ی دو زبانی؛ آلمانی به فارسی.

Für das Buch gibt es leider noch keine deutsche Übersetzung.

متأسفانه هنوز ترجمۀ آلمانی این کتاب موجود نیست.

Haben Sie auchTaschenwörterbücher?

فرهنگ لغت جیبی هم دارید؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید