پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wie komme ich zum Flughafen?

از اینجا چگونه می شود به فرودگاه رفت؟

Ich hole dich am Flughafen ab.

من می آیم فرودگاه دنبال تو.

Wo is mein Gepäck?

بار من کجاست؟

Hier ist mein Reisepass!

این هم پاسپورت من!

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید