پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das Grab

قبر

Herzliches Beileid

تسلیت عرض میکنم

Gehe in Friede

روحش شاد (خطاب به متوفی)

Leichenschmaus

مراسم بعد تدفین

Grabrede

سخنرانی خانواده و دوستان وقت تدفین

Der Sarg

تابوت

mein Beileid

تسلیت میگم

Auf welchem Friedhof liegt er?

در کدام آرامگاه به خاک سپرده شده است؟

der Gottesaker

گورستان

Kirchhof

قبرستان

der Bestattungsplatz

قبرستان

der Begräbnisplatz

گورستان

der Knochengarten

قبرستان

der Leichenhof

مزار

Ins Grab betten

به خاک سپردن

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید