پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Büro für Planung und Entwicklung von Kino- und audiovisuellen Tätigkeiten

دفتر برنامه ریزی و توسعه فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری

Das Theater ist bis auf den letzten Platz besetzt.

صندلی های تئاتر پر هستند.

Wann beginnt die Vorstellung?

این نمایش کی شروع می شود؟

Wann ist die Vorstellung zu Ende?

نمایش کی تمام می شود؟

Gibt es noch Karten für heute abend?

برای امشب بلیت دارید؟

Wie teuer sind die Karten?

قیمت بلیت چند است؟

Ich möchte zwei Karten für Freitag abend vorbestellen.

من می خواهم دو تا بلیت برای جمعه شب رزرو کنم.

Ich hätte gern einen Platz im Parkett.

من یک صندلی در ردیف جلو می خواهم.

Kann ich bitte ein Programm haben?

ممکن است برنامه ی اجرای نمایش را به من بدهید؟

Darf ich Ihre Eintrittskarte sehen?

می شود بلیتتان را ببینم؟

Ich habe dieses Stück im vorigen Jahr gesehen.

من این نمایش را سال پیش دیده ام.

Das ist ein Kinderstück.

این نمایش مال بچه هاست.

Die Vorstellung fängt um 19 Uhr an.

شروع نمایش ساعت هفت بعد از ظهر است.

Das ist ein heiteres Stück.

این یک نمایش شاد است.

Ich besorge Karten.

من بلیت تهیه می کنم.

Ich möchte ein Programm, bitte!

لطفاً یک بروشور نمایش به من بدهید!

Wer spielt in diesem Stück mit?

چه کسی توی این نمایش بازی می کند؟

Er spielt komische Rollen; er ist ein guter Komiker.

او نقش کمدی بازی می کند؛ کمدین خوبیست.

Er ist sehr gut in dieser Rolle.

او برای این نقش خیلی مناسب است.

Ihm liegt die Rolle nicht.

این نقش به او نمی آید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید