پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Diese Geschichte basiert auf einer wahre Tatsache.

این داستان بر پایه ی یه رخداد واقعی بنا شده است.

Einstellung

نما

Italienische Einstellung 

نمای ایتالیایی

halbtotale Einstellung 

مدیوم لانگ شات

überblenden

دیزالو کردن

panoramieren

پن کردن دوربین

Drehbuch

فیلمنامه

der Galgen

بوم، پایه میکروفون

der Wagen

دالی

die Fassung

دوبله

Spielfilm

فیلم داستانی

das Phasenbild

فریم

die Hauptfigur

نقش اصلی

die Nebenfigur

نقش مکمل

das Führungslicht

کی لایت، نور اصلی

der Drehort

لوکیشن فیلم

die Fahrt

حرکت، مثلا حرکت دوربین

die Obersicht

نمای های انگل

der Schwenk

پن دوربین

die Requisite

آکسسوار، وسیله صحنه

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید