پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Der Arzt nimmt sich viel Zeit Für eine genaue untersuchung

دکتر زمان زیادی برای یک معاینه دقیق در نظر می کیرد

die Verletzung

مصدومیت

der Verletzte

مصدوم / مجروح

der Notarzt

پزشک اورژانس

die Krankenschwester

پرستار

der Rollstuhl

صندلی چرخدار

das Wartezimmer

اتاق انتظار

Krankenversicherung

بیمه سلامت

die Wunde

زخم / جراحت

die Operation

عمل

Ich muss zum Arzt.

به دکتر نیاز دارم (دکتر باید معاینه م کنه)

die Notaufnahme

پذیرش اورژانس

das pflegbett

تخت بیمارستانی

die Untersuchung

معاینه

Ich habe den Schock überwunden.

من بر شوک غلبه کردم.

Weißt du, welche Apotheke z. Z. Nachtdienst hat?

می دانی امروز کدام داروخانه شیفت شب کار می کند؟

Was mich nicht umbringt ,macht mich stärker..!

چیزی که منو نکشه، قوی ترم میکنه..!

weiß du, welche Apotheke z. Z. Nachtdienst hat?

می دانی امروز کدام داروخانه شیفت شب کار میکند؟

Der Arzt meinte, dass ich mich ins Bett legen sollte.

پزشک گفت باید در رختخواب استراحت کنم.

Der Doktor muss sofort kommen.

پزشک باید فوراً بیاید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید