پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Siehst du dort den Berg?

آن کوه را آنجا می بینی؟

Siehst du dort den Fluss?

آن رودخانه را آنجا می بینی؟

Siehst du dort die Brücke?

آن پل را آنجا می بینی؟

Siehst du dort den See?

آن دریاچه را آنجا می بینی؟

Der Vogel da gefällt mir.

من از آن پرنده خوشم می آید.

Der Baum da gefällt mir.

از آن درخت خوشم می آید.

Der Stein hier gefällt mir.

از این سنگ خوشم می آید.

Wegen ihrer vielen kleinen Hügel ist die Landschaft sehr schön.

منظره به دلیل وجود تپه های کوچک، خیلی زیبا است.

Im Frühjahr ist die Landschaft auf der Insel am schönsten.

منظره ی این جزیره در بهار، از همیشه زیبا تر است.

Im Stadtpark gibt es ein gemütliches Cafe.

کافه ای خلوت در پارک شهر وجود دارد.

An Wochenenden ist der See voller Boote.

آخر هفته ها، دریاچه پر از قایق است.

Hinter dem Haus ist eine große Wiese.

پشت خانه، چمنزار بزرگی است.

In dem Bach sind keine Fische.

این جویبار ماهی ندارد.

In dem Teich sind viele Wasser-pflanzen.

در آبگیر گیاهان آبی زیادی وجود دارد.

In diesem See gibt es viele Fische.

در این دریاچه، ماهی زیادی است.

Ist der Vogel zahm?

این پرنده اهلی است؟

Der Baum ist über 80 Jahre alt.

این درخت بیش از 80 سال سن دارد.

In diesem Jahr sind die Blätter sehr früh von den Baümen gefallen.

امسال برگ ها خیلی زود از درختان ریخت.

Welche Blume magst du am liebsten?

کدام گل را بیشتر دوست داری؟

Der Hund zog den Schwanz ein.

سگ دم خود را کشید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید