پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Meiner Meinung nach ist im Moment alles unter Kontrolle.

به نظرم در این لحظه همه چیز تحت کنترل است..

Ich habe einen Unfall gehabt.

من تصادف کرده ام.

Rufen Sie bitte die Polizei!

لطفا پلیس را خبر کنید!

Die Maßnahmen der Polizei hatten keinen Erfolg.

اقدامات پلیس ناموفق بود.

Die Parkuhren werden selten von der Polizei kontrolliert.

پلیس به ندرت پارکومترها را کنترل می کند.

Fragen Sie den Verkehrpolizisten dort. Er weiß sicher, wo die Uhlandstraße ist.

از آن پلیس (راهنمایی و رانندگی) بپرسید. حتماً می داند خیابان اولاند کجا است.

Wegen Fluchtgefahr ist der Täter verhaftet worden.

چون می ترسیدند مظنون فرار کند، او را دستگیر کردند.

Ich habe Fahrerlaubinis.

من گواهینامه ی رانندگی دارم.

Welches Kennzeichen hat dieser Wagen.

شماره ی این ماشین چیه؟

Der Polizist bat den Autofahrer um die Wagenpapiere.

پلیس، مدارک خودرو را از راننده خواست.

Sie hat Paragraph 4 der Straßenverkehrsordnung verletzt.

از بند 4 قوانین راهنمایی و رانندگی تخطی کرده است.

Der Deib war der Politie bekannt.

پلیس دزد را شناسایی کرد.

Mein Fahrrad ist gestohlen worden.

دو چرخه ام سرقت شده است.

Sie bekam eine Geldstrafe.

جریمه ی نقدی شد.

Dieses Verbot kannte ich nicht.

از این ممنوعیت خبر نداشتم.

Die Polizei hatte einen Verdacht, konnte ihn aber nicht beweisen.

پلیس مظنون است، ولی نمی تواند آن را اثبات کند.

Er wurde wegen Raubs angezeigt.

از او به دلیل دزدی شکایت شد.

Die Polizei konnte die Beute bis heute nicht finden.

پلیس هنوز نتوانسته است اموال دزدی را پیدا کند.

Ich achte die Verkehrszeichen.

من به تابلوهای راهنمایی توجه می کنم.

Die Einbrecher waren genau informiert, wann niemand im Haus war.

سارقان دقیقاً خبر داشتند که در چه زمانی کسی در خانه نبوده است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید