پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Bayerisches Staatsministerium des Inneren

وزارت کشور ایالت باواریا

Landesamt für technische Berufsbildung

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

Ministerium für Genossenschaften, Arbeit und Soziales

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Zentralamt für Angelegenheiten der ausländischen Mitbürger und Migranten

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

Regierung von Oberbayern

دولت منطقه ای باواریای علیا

Arbeitsgruppe für Finanztransaktionen (Financial Action Task Force FATF)

گروه ویژه اقدام مالی

der Exekutivstab des Befehls des Imam Khomeini

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

Landesorganisation für Registrierung von Urkunden und Immobilien

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Ministerium für Wohlfahrt und soziale Sicherung

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

Sie trinken auf das Wohl ihres neuen Mitarbeiters.

آنها به سلامتی همکار جدیدسون مینوشند.

Haben Sie etwas zu verzollen?

شما کالای گمرکی دارید؟

Muss ich das verzollen?

من باید مالیاتش را بپردازم؟

Das Haus ist gegen Feuer und Sturm versichert.

خانه در برابر خسارت های ناشی از آتش سوزی و طوفان بیمه است.

Ich möchte Ihrem Boss Hallo sagen.

من دوست دارم به رئیس شما یه سلامی عرض کنم.

Er arbeitet als Beamter in der Verkehrsbehörde.

او کارمند اداره ی راه و ترابری است.

Du musst deinen neuen Wohnsitz bei der Stadtverwaltung anmelden.

باید نشانه ی جدیدت را به اداره ی امور شهری اطلاع دهی.

Der Zoll hat uns an der Grenze nicht kontrolliert.

گمرک ما را در مرز بازرسی نکرد.

Ohne Behördenstempel ist die Genehmigung ungültig.

مجوز، بدون مهر مقام رسمی، اعتبار ندارد.

Guten Tag! Ich möchte ein Visum für Deutschland.

روز به خیر، می خواستم ویزای آلمان بگیرم.

Wir können Ihnen für zwei Monate Visum geben.

ما فقط می توانیم به شما ویزای دو ماهه بدهیم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید