پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Regierung von Oberbayern

دولت منطقه ای باواریای علیا

Arbeitsgruppe für Finanztransaktionen (Financial Action Task Force FATF)

گروه ویژه اقدام مالی

der Exekutivstab des Befehls des Imam Khomeini

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

Landesorganisation für Registrierung von Urkunden und Immobilien

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Ministerium für Wohlfahrt und soziale Sicherung

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

Sie trinken auf das Wohl ihres neuen Mitarbeiters.

آنها به سلامتی همکار جدیدسون مینوشند.

Haben Sie etwas zu verzollen?

شما کالای گمرکی دارید؟

Muss ich das verzollen?

من باید مالیاتش را بپردازم؟

Das Haus ist gegen Feuer und Sturm versichert.

خانه در برابر خسارت های ناشی از آتش سوزی و طوفان بیمه است.

Ich möchte Ihrem Boss Hallo sagen.

من دوست دارم به رئیس شما یه سلامی عرض کنم.

Er arbeitet als Beamter in der Verkehrsbehörde.

او کارمند اداره ی راه و ترابری است.

Du musst deinen neuen Wohnsitz bei der Stadtverwaltung anmelden.

باید نشانه ی جدیدت را به اداره ی امور شهری اطلاع دهی.

Der Zoll hat uns an der Grenze nicht kontrolliert.

گمرک ما را در مرز بازرسی نکرد.

Ohne Behördenstempel ist die Genehmigung ungültig.

مجوز، بدون مهر مقام رسمی، اعتبار ندارد.

Meine Arbeitsstelle ist toll.

محل کار من عالیه.

Ich möchte meine iranische Führerschein umschreiben.

من میخوام گواهینامه رانندگی ایرانی مو ترجمه کنم. (تعویض کنم).

Wo ist das Fremdenverkehrsamt?

سازمان گردشگری کجاست؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید