پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Arbeitsgruppe für Finanztransaktionen (Financial Action Task Force FATF)

گروه ویژه اقدام مالی

Ministerium für Wohlfahrt und soziale Sicherung

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

Sie trinken auf das Wohl ihres neuen Mitarbeiters.

آنها به سلامتی همکار جدیدسون مینوشند.

Ich möchte Ihrem Boss Hallo sagen.

من دوست دارم به رئیس شما یه سلامی عرض کنم.

Meine Arbeitsstelle ist toll.

محل کار من عالیه.

Ich möchte meine iranische Führerschein umschreiben.

من میخوام گواهینامه رانندگی ایرانی مو ترجمه کنم. (تعویض کنم).

Wo ist das Fremdenverkehrsamt?

سازمان گردشگری کجاست؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید