پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

der Brief

نامه

der Briefkasten

صندوق پست

Wo ist die nächste Post?

نزدیکترین اداره پست کجاست؟

Was kostet ein Brief nach Italien?

هزینه یک نامه به ایتالیا چقدره؟

Ist hier ein Briefkasten in der Nähe?

در این اطراف، صندوق پستی وجود دارد؟

Ist genug Porto auf diesem Brief?

مقدار تمبر روی این نامه کافیه؟

Wie lange dauert ein Brief nach Spanien?

(ارسال) یک نامه به اسپانیا چقدر طول میکشه؟

Er dauert ungefähr drei Tage

تقریبا سه روز طول میکشه.

Ich möchte dieses Packet nach Ägypten schicken.

میخواهم این بسته پستی را به مصر بفرستم.

Füllen Sie das Formular bitte aus.

لطفا این فرم رو پر کنید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید