پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

der Brief

نامه

der Briefkasten

صندوق پست

Wo ist die nächste Post?

نزدیکترین اداره پست کجاست؟

Was kostet ein Brief nach Italien?

هزینه یک نامه به ایتالیا چقدره؟

Ist hier ein Briefkasten in der Nähe?

در این اطراف، صندوق پستی وجود دارد؟

Ist genug Porto auf diesem Brief?

مقدار تمبر روی این نامه کافیه؟

Wie lange dauert ein Brief nach Spanien?

(ارسال) یک نامه به اسپانیا چقدر طول میکشه؟

Er dauert ungefähr drei Tage

تقریبا سه روز طول میکشه.

Ich möchte dieses Packet nach Ägypten schicken.

میخواهم این بسته پستی را به مصر بفرستم.

Füllen Sie das Formular bitte aus.

لطفا این فرم رو پر کنید.

Gib bitte den Brief bei der Post auf!

لطفا نامه را به پست تحویل بده!

Vergiss nicht, eine Briefmarke auf die Karte zu kleben.

فراموش نکنی روی کارت (پستال) تمبر بچسبانی.

Die Briefmarke klebt nicht richtig.

تمبر درست نمی چسبد.

Wann öffnet/ schließt das Postamt?

دفتر پستی چه ساعتی باز / بسته می شود؟

Was kostet ein Brief nach Bonn?

هزینه ی ارسال یک نامه به بُن چقدر است؟

Wo ist der Briefkasten?

صندوق پست کجاست؟

Ich möchte dieses Paket schicken.

من می خواهم این بسته را ارسال کنم.

Würden Sie das bitte für mich aufgeben?

ممکن است این را برایم ارسال کنید؟

Der Briefträger steckt die Zeitungen und Briefe in den Briefkasten.

نامه رسان روزنامه ها و نامه ها را در صندوق پست می اندازد.

Mein Bruder hat den Brief am Freitag abgeschickt.

برادرم این نامه را روز جمعه فرستاده است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید