پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das Rathaus wurde nach dem Krieg neu aufgebaut.

ساختمان شهرداری پس از جنگ دوباره ساخته شد.

Der Bürgermeister genießt bei fast allen Bürgern der Stadt ein hohes Ansehen.

شهردار در میان تقریباً همه ی مردم شهر، وجهه ی خوبی دارد.

Die Stadt will ein neues Rathaus bauen lassen.

اهالی شهر قصد دارند ساختمان شهرداری جدیدی بسازند.

Auch für den Bau der Garage brauchst du eine Baugenehmigung.

برای ساخت پارکینگ هم حتی به جواب ساخت نیاز داری.

Die Bürger sind von der Stadt eingeladen worden, die Straßenbaupläne zu diskutieren.

شهرداری شهروندان را برای بحث درباره ی احداث جاده ها دعوت کرده است.

Der Bürgermeister wurde schon dreimal wiedergewählt.

شهردار برای بار سوم انتخاب شد.

Der Stellvertreter des Bürgermeisters leitet die Sitzung.

معاون شهردار، جلسه را اداره می کند.

Wann wurde das Rathaus gebaut?

ساختمان شهرداری کی ساخته شده است؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید