پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das Rathaus wurde nach dem Krieg neu aufgebaut.

ساختمان شهرداری پس از جنگ دوباره ساخته شد.

Der Bürgermeister genießt bei fast allen Bürgern der Stadt ein hohes Ansehen.

شهردار در میان تقریباً همه ی مردم شهر، وجهه ی خوبی دارد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید