پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Maschine stoppt, wenn man (auf) diesen Knopf drückt.

اگر این دکمه را فشار بدهی، ماشین متوقف می شود.

Brauchst du das Auto morgen?

فردا به ماشین احتیاج داری؟

Besprechen Sie dieses Problem bitte mit unserem Techniker. Er kannt die Maschine genau.

لطفاً درباره ی این مسئله با کارشناسی ما صحبت کنید. او همه چیز را درباره ی این ماشین می داند.

Ich heiße Peter Müller. Hier ist meine Karte.

اسم من پتر مولر است. این کارت شناسایی من است.

Die Preise für die alten Modelle wurden gesenkt.

قیمت مدل های قدیمی کاهش داده شد.

Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.

لاستیک ها چه رنگی هستند؟ سیاه

Ich möchte ein Auto mieten.

من می خواهم یک اتومبیل کرایه کنم.

Hier ist meine Kreditkarte.

این کارت اعتباری من است.

Hier ist mein Führerschein.

این گواهی نامه رانندگی من است.

Das ist mir zu teuer.

این برای من خیلی گران است.

Haben Sie etwas Billigeres?

چیز ارزان تری ندارید؟

Sie müssen hinten aussteigen.

شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید.

Fahren Sie mich zum Strand.

مرا (با ماشین) به ساحل ببرید.

Ich habe kein Benzin mehr.

من دیگر بنزین ندارم.

Ihren Kfz-Schein, bitte.

لطفاً کارت خودرو را نشان دهید.

Ihren Führerschein, bitte.

لطفا گواهی نامه خود را نشان دهید.

Ihre Papiere, bitte.

مدارکتان لطفا.

Ich habe ein Auto.

من یک خودرو دارم.

Wollen Sie morgen abfahren?

می خواهید فردا راه بیفتید (با ماشین)؟

Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen?

می خواهید صورت حساب را فردا پرداخت نمائید؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید