پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

من یک اتاق رزرو کرده ام.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

برای شما آرزوی یک اقامت دلپذیر دارم.

Ich möchte mich beschweren,wir haben uns über die Gäste in Zimmer 101 geärgert.

من میخوام شکایت کنم.ما از مهمان های اتاق 101 ناراحت شدیم.

Danke, hier ist Ihr Honorar.

ممنونم، اینم حق زحمه ی شما.

Dieses Zimmer lohnt sich bestimmt.

این اتاق قطعا ارزشش را دارد.

Das Hotel hat nur Doppelzimmer.

این هتل فقط اتاق های دو تخته دارد.

Trägst du bitte den Koffer?

می شود لطفاً چمدان را بیاورید؟

Unsere Urlaubsreise haben wir schon fest gebucht.

ما برای سفر تعطیلات خود، جا رزرو کردیم.

Für uns sind drei Plätze reserviert worden.

سه جا برای ما رزرو شده است.

Die Zimmervermittlung ist mittags geschlossen.

دفتر رزرو اتاق، ظهرها تعطیل است.

Haben sie ein Zimmer frei?

اتاق خالی دارید؟

Ich habe ein Zimmer reserviert.

من یک اتاق رزرو کرده ام.

Ich brauche ein Einzelzimmer.

من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم.

Ich brauche ein Doppelzimmer.

من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم.

Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?

اتاق شبی چند است؟

Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.

من یک اتاق با دوش می خواهم.

Kann ich das Zimmer sehen?

می توانم اتاق را ببینم؟

Gut, ich nehme das Zimmer.

بسیار خوب، من اتاق را می گیرم.

Hier ist mein Gepäck.

چمدان من اینجاست.

Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?

ساعت چند صبحانه سرو می شود؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید