پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

An der Grenze muss man seinen Pass zeigen.

سر مرز باید گذرنامه تان را نشان دهید.

Ihre Papiere, bitte!

لطفاً مدارکتان!

Ich bin auf Geschäftsreise/ als Tourist hier.

من برای کار تجاری / به عنوان گردشگر اومدم.

Der Pass ist noch zwei Jahre gultig.

این گذرنامه هنوز دو سال اعتبار دارد.

Ihr Pass ist abgelaufen.

اعتبار گذرنامه تان تمام شده.

Kann ich das Visum hier bekommen?

این جا می توانم ویزا بگیرم؟

Die Kinder sind in meinem Pass eingetragen.

بچه ها، توی گذرنامه ی من هستند.

Was gibt es in der Stadt zu sehen?

در شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟

Machen Sie eine Stadtrundfahrt.

یک گردش با تور در شهر انجام دهید.

Machen Sie eine Hafenrundfahrt.

گردشی در بندر کنید.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch?

دیدنی های دیگری هم وجود دارد؟

Ich würde gern ein Ticket nach New York kaufen.

یک بلیط به مقصد نیویورک می خواهم .

Wann geht der nächste Flieger?

هواپیمای بعدی چه موقع حرکت می کند؟

Wann wollen Sie fliegen?

چه موقع می خواهید حرکت کنید؟

Den würde ich gern nehmen.

یک بلیط برای این پرواز بدهید، لطفاً.

Erste oder zweite Klasse?

بلیط درجه یک یا معمولی؟

Okay, ich schau kurz mal nach. Tut mir leid, aber der Flieger ist voll.

بسیار خوب، اجازه بدهید ببینیم در دسترس هست. متاسفم. بلیط های این پرواز همگی فروخته شده اند.

Einen Augenblick, bitte. Ja, der hat noch freie Plätze. Soll ich Ihnen einen Platz reservieren?

بگذارید بیبنم. بله آن پرواز صندلی خالی دارد. می خواهید یک جا برایتان رزرو کنم؟

Hin und zurück? Nein bitte nur einfach.

رفت و برگشت؟ خیر معمولی لطفا. (یکطرفه)

Gibt es keinen direkten Zug nach Hamburg?

قطار مستقیمی به هامبورگ نیست؟(نداره)؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید