پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Brauchst du noch die Hantel? (Darf ich sie nehmen?)

دمبل رو هنوز نیاز دارید؟ (میتونم این دمبل ها رو بردارم؟)

Ich habe nur noch einen Satz.

یه دست (سِت) بیشتر نمونده.

Ich möchte gern Sport machen. Hast du einen Tipp für mich?

من تمایل دارم که ورزش کنم. توصیه ای برای من داری؟

Ich möchte circa 2 Kilo abnehmen

من میخواهم حدود 2 کیلو وزن کم کنم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید