پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wie steht es?

بازی (تا حالا) چند چنده؟

die Flanke

سانتر (از جناحین)

Ball annehmen

توپو استپ کن

Direkt, schnell spielen

مستقیم و سریع بازی کن

Nach vorne

به سمت جلو

zurück

برگرد

Schneller angreifen

سریعتر حمله کن

Links, rechts

چپ، راست

Seitenwechsel

تعویض جا

Kopfball

ضربه با سر

Viel laufen, immer bewegen

همیشه در تحرک باش

Spielen und wieder freilaufen, immer

بازی کن و بدون توپ حرکت کن، همیشه

Doppelpass

یک دو

Aggressiver, keine Angst zeigen

جسور باش، ترس نداشته باش

schießen

شوت بزن

Flach spielen

پاس عمقی بده

Sei lebendiger, dynamischer

پر تحرک باش

Sei nicht schüchtern, dräng dich auf

خجالتی نباش جسور باش

Ruf die Jungs an

بچه ها رو صدا کن

Fordere den Ball

بگو بهت پاس بدن

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید