پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Bist du Mitglied in einem Sportverein?

عضو باشگاه ورزشی هستی؟

Sie ist Mitglied in einem Schachklub.

عضو باشگاه شطرنج است.

Heute sind wir über 30 km gewandert.

امروز بیش از 30 کیلومتر پیاده روی کردیم.

Auch mit 79 Jahren schwimmt er jeden Tag eine halbe Stunde.

حتی در 79 سالگی نیز روزی نیم ساعت شنا می کند.

Bernd ist sehr sportlich.

برند خیلی اهل ورزش است.

Fast alle Radfahrer haben das Ziel erreicht.

تقریباً همه ی دوچرخه سواران به خط پایان رسیدند.

Beim Golfspielen muss man viel laufen.

موقع بازی گلف، خیلی باید راه رفت.

Er fährt mit Freunden jeden Sonntag 3 Stunden Rad.

هر یکشنبه، سه ساعت با دوستان دوچرخه سواری می کنند.

Sie hat im Urlaub reiten gelernt.

در تعطیلات سوارکاری یاد گرفت.

Das Autorennen war bis zum Schluss spannend.

مسابقه ی اتومبیل رانی تا آخر هیجان انگیز بود.

Er rudert das Boot geschickt in den Hafen.

ماهرانه قایق را با پرو به بندر برد.

Sie schießt sehr sicher, weil sie eine vollkommen ruhige Hand hat.

خیلی خوب تیر اندازی می کند، زیرا دستش خیلی ثابت است.

Das Wasser in diesem Schwimmbad ist geheizt.

آب این استخر گرم است.

Kannst du Skilaufen?

اسکی بلدی؟

Wasserball ist eine unbekannte Sportart.

واترپلو یک رشته ی ورزشی ناشناخته است.

Der Start des Radrennens ist in einem Stadion.

نقطه ی آغاز مسابقه ی دوچرخه سواری، در استادیوم است.

Sie kann fünf Minuten ohne Atemhilfe tauchen.

می تواند پنج دقیقه بدون وسایل تنفسی زیرآبی برود.

Turnen verlangt viel Kraft und Mut.

ژیمناستیک قدرت و شجاعت زیاد می خواهد.

Ich würde gern surfen.

دوست دارم موج سواری کنم.

Ich würde gern Wasserski fahren.

دوست دارم اسکی روی آب بروم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید