پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich gehe heute Nachmittag Tennis spielen.

بعد از تنیس بازی می کنم.

Zweimal pro Woche ist Training.

دو بار در هفته تمرین است.

Durch häufiges Tennisspielen ist mein rechter Arm viel dicker als mein linker.

به دلیل زیاد تنیس بازی کردن، بازوی راست من ضخیم تر از بازوی چپ است.

Sie gewann in diesem Jahr fast alle wichtigen Wettkämpfe.

امسال تقریباً همه ی مسابقه های مهم را برد.

Ich spiele Tennis.

من تنیس بازی می کنم.

Wo ist ein Tennisplatz?

زمین تنیس کجاست؟

Mein Arm tut weh.

دستم درد می کند.

Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?

آیا این نزدیکی ها یک زمین تنیس وجود دارد؟

Die Tennisspiele werden täglich direkt übertragen.

مسابقات تنیس هر روز مستقیم پخش می شود.

In ihrer Freizeit spielt sie Tennis.

در اوقات فراغت خود تنیس بازی می کند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید