پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Schwerpunkt Landwirtschaft und Ackerbau und Pflanzenkultivierung

گرایش زراعت و اصلاح نباتات

Je reifer die Birnen sind, desto besser schmecken sie.

هر چه گلابی ها رسیده تر باشد، خوشمزه تر می شود.

Hast du den Pflanzen shcon Wasser gegeben?

به گل ها آب دادی؟

Vorsicht, die Pflanze sticht!

مراقب باشید، این گیاه می گزد!

Er ist im Garten und gräbt Löcher für die neuen Bäume.

او در باغ است و برای درخت های جدید، گودال می کند.

Die Bäume stehen in einer geraden Linie.

درختان در یک خط مستقیم هستند.

Die Blumen müssen dringend gegossen werden.

باید فوراً به گل ها آب داد.

Wenn du den Ast noch mehr biegst, bricht er ab.

اگر شاخه را بیشتر خم کنی، می شکند.

Der Bauer hat über 40 Hektar Land

کشاورز بیش از 40 هکتار زمین دارد.

Die allermeisten Pflanzen haben den Winter gut überstanden.

بیشتر گیاهان زمستان را سالم پشت سر گذاشته اند.

Diese Blumen blühen schon im Frühling.

این گل ها در اوایل بهار شکوفه می دهند.

Mit dem neuen Traktor geht die Feldarbeit schneller.

با تراکتور جدید، کار کشاورزی سریع تر انجام می شود.

Die Pflanze muss vor Frost geschützt werden.

در برابر یخبندان باید از گیاه محافظت کرد.

Der Weizen wird schon im März gesät.

بذر گندم را در مارس می پاشند.

Es gibt verschiedene Sorten von Grassamen.

انواع مختلف بذر چمن وجود دارد.

Für trockenes Klima ist die Pflanze nicht geeignet.

این گیاه برای آب و هوای خشک مناسب نیست.

Wegen des feuchten Sommers war die Getreideernte nich sehr gut.

به دلیل تابستان بارانی، محصولات غلات خیلی خوب نبود.

Stell die Pflanzen näher ans Fenster, sie brauchen mehr Licht!

گیاهان را به پنجره نزدیک تر کن؛ به نور بیشتر احتیاج دارند!

Im Winter gibt es hier wenig frisches Gemüse zu kaufen.

در زمستان تهیه سبزیجات تازه در اینجا مشکل است.

Wir haben eigenes Gemüse im Garten.

ما خودمان در باغچه سبزیجات داریم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید