پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

nachhaltiges Bauen

معماری پایدار

Wer hat das Gebäude gebaut?

چه کسی ساختمان را بنا کرده است (ساخته است)؟

Ich interessiere mich für Architektur.

من به معماری علاقه مندم.

Die Fläche des Wohnzimmers ist fast ein Quadrat.

کف اتاق نشیمن تقریباً مربع است .

-bau: der Hochbau

bau: پسوند ساخت /ساخت و ساز ساختمان

Den Architekten fehlt manchmal ein bisschen praktische Phantasie.

معماران گاهی کمی تخیل کاری ندارند.

Der Plan für das neue Haus entspricht in einigen Punkten nicht den Bauvorschriften.

نقشه ی خانه ی جدیدت در همه ی جزئیات مطابق مقررات ساخت نیست.

In unserer Gemeinde gibt es die Bestimmung, dass Neubauten nicht mehr als zwei Stockwerke haben dürfen.

در شهر ما قانونی وجود دارد که بر اساس آن، ساختمان های جدید نباید بیش از سه طبقه داشته باشند.

Wir haben unser Haus von einen Architekten planen lassen.

سفارش کشیدن نقشه ی خانه ی خود را به یک مهندس معمار دادیم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید