پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

technische Zeichnung

نقشه کشی ساختمان

Betonverflüssiger

فوق روان کننده بتن

Flißmittel

روان کننده

Luftporenbildner

حبابزا

Dichtungsmittel

چسب بتن-مواد آب بندی کننده بتن

Verzögerer

تاخیری _ کند کننده سرعت گیرش بتن

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید