پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

technische Zeichnung

نقشه کشی ساختمان

Ich habe mir eine Bohrmaschine (aus) geliehen.

مته ی برقی را قرض گرفته ام.

Es fehlen noch Steine. Diese hier reichen nicht für die ganze Mauer.

هنوز سنگ ها کم اند، این سنگ ها برای کل دیوار کافی نیست.

Betonverflüssiger

فوق روان کننده بتن

Flißmittel

روان کننده

Luftporenbildner

حبابزا

Dichtungsmittel

چسب بتن-مواد آب بندی کننده بتن

Verzögerer

تاخیری _ کند کننده سرعت گیرش بتن

Der Bau ist noch in der Planung. Die Arbeiten beginnen erst nächstes Jahr.

ساختمان در مرحله ی طراحی است. کارها تازه از سال آینده آغاز می شود.

Das alte Haus wurde fast in einen Neubau verwandelt.

خانه ی قدیمی تقریباً به ساختمانی جدید تبدیل شده است.

Die Wand muss verstärkt werden, sonst stüzt das Haus ein.

دیوار باید تقویت شود، وگرنه خانه می ریزد.

Die Maschine bläst frische Luft in den Tunnel.

ماشین هوای تازه را به تونل می دمد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید