پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Geschäft

تجارت، کسب و کار، مغازه

Handelsfirma

شرکت تجاری

Offshore-Finanzplatz

مرکز مالی فراساحلی

Die Entscheidung war richtig, den Vertrag zu kündigen.

تصمیم به فسخ قرارداد، درست بود.

Das Geschäft hat sich gelohnt.

معامله ارزشمند بود.

Unser Betrieb ist wirtschaftlich sehr gesund.

مؤسسه ی ما از نظر اقتصادی بسیار سالم است.

Unsere Produkte sind zurzeit kon kurrenzlos.

در حال حاضر محصولات ما رقیبی ندارد.

Die Firma konnte ihren Umsatz um 10% steigern.

شرکت موفق شد فروش خود را 10% افزایش دهد.

Trotz der Unkosten hat sich das Geschäft gelohnt.

به رغم هزینه ها، معامله ارزشمند بود.

Für das neue Produkt wird in Presse und Fernsehen Werbung gemacht.

برای محصول جدید، در مطبوعات تلویزیون تبلیغ می شود.

Die Firma lebt vor allem von Exportaufträgen.

بقایای شرکت بیشتر وابسته به سفارش های صادرات است.

Diese Maschine wird nach Frankreich exportiert.

این ماشین به فرانسه صادر خواهد شد.

Durch die hohen Investitionen für wirtschaftlichere Maschinen ist die Firma konkurrenzfähiger geworden.

با سرمایه گذاری های بیشتر برای ماشین های با صرفه تر شرکت قابلیت رقابت بیشتری پیدا کرده است.

Die wirtschaftliche Krise in der Textilindustrie hat viele Leute arbeitslos gemacht.

بحران اقتصادی در صنعت نساجی، افراد بسیاری را بیکار کرد.

Die bestellten Ersatzteile kommen mit der nächsten Lieferung.

لوازم یدکی های سفارش داده شده با محموله ی بعدی می رسند.

Der Vertreter zeigte dem Händler Muster des Teppichprogramms seiner Firma.

نماینده، نمونه کاتالوگ فرش های شرکتش را به فروشنده نشان داد.

Die Nachfrage nach Elektro-Kleingeräten ist stark gesunken.

تقاضا برای لوازم خانگی برقی به شدت کاهش پیدا کرده است.

Über diesen Punkt gibt es noch keine Einigung.

در این زمینه هنوز هیچ توافقی وجود ندارد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید