پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Geschäft

تجارت، کسب و کار، مغازه

Handelsfirma

شرکت تجاری

Offshore-Finanzplatz

مرکز مالی فراساحلی

Der Rückgang der Verkaufszahlen beunruhigt die Geschäftsleitung.

مدیران شرکت، نگران کاهش فروش هستند.

Die Entscheidung war richtig, den Vertrag zu kündigen.

تصمیم به فسخ قرارداد، درست بود.

Das Geschäft hat sich gelohnt.

معامله ارزشمند بود.

Wie hoch ist die Inflationsrate?

نرخ تورم چقدر است؟

Das Angebot unserer Firma ist am günstigsten.

پیشنهاد شرکت ما مناسب ترین پیشنهاد است.

Unser Betrieb ist wirtschaftlich sehr gesund.

فعالیت ما از نظر اقتصادی بسیار سالم است.

Trotz starker Konkurenz hat unsere Firma den Auftrag bekommen.

با وجود رقابت شدید، شرکت ما این سفارش را دریافت کرد.

Wegen gestiegener Kosten müssen die Preise erhöht werden.

قیمت ها باید به خاطر بالا رفتن هزینه افزایش یابند.

Wir liefern schnell und pünktlich.

ما کالا را سریع و به موقع برایتان ارسال می کنیم.

Unsere Produkte sind zurzeit konkurenzlos.

در حال حاضر محصولات ما رقیبی ندارد.

Die Firma konnte ihren Umsatz um 10% steigern.

این شرکت موفق شد فروش خود را ده درصد افزایش دهد.

Unser Betrieb ist wirtschaftlich sehr gesund.

مؤسسه ی ما از نظر اقتصادی بسیار سالم است.

Unsere Produkte sind zurzeit kon kurrenzlos.

در حال حاضر محصولات ما رقیبی ندارد.

Die Firma konnte ihren Umsatz um 10% steigern.

شرکت موفق شد فروش خود را 10% افزایش دهد.

Trotz der Unkosten hat sich das Geschäft gelohnt.

به رغم هزینه ها، معامله ارزشمند بود.

Für das neue Produkt wird in Presse und Fernsehen Werbung gemacht.

برای محصول جدید، در مطبوعات تلویزیون تبلیغ می شود.

Die Firma lebt vor allem von Exportaufträgen.

بقایای شرکت بیشتر وابسته به سفارش های صادرات است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید