پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Zelle

سلول

Die Bakterien

باکتری

Sie studiert im 3. Semester Biologie.

در ترم سوم زیست شناسی تحصیل می کند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید