پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Frau Jensch leitet diese Abteilung.

خانم ینش این بخش را مدیریت می کند.

Je mehr Werbung die Firma macht, desto größer ist ihr Erfolg.

هرچه تبلیغات یک شرکت بیشتر، به همان اندازه موفقیت اون بزرگتر.

Unser Chef hat seit Januar einen neuen Assistenten.

رئیس ما از ژانویه معاون جدیدی دارد.

Auch ihre Freunde wundern sich, aber Sabine ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau geworden.

حتی دوستانش هم تعجب می کنند، ولی زابینه تاجر موفقی شده است.

Als Handelsvertreter ist er sehr viel mit dem Auto unterwegs.

در سمت نماینده ی تجاری، زیاد با ماشین مسافرت نمی کند.

Er ist nicht arm geworden, aber er hat durch seine letzten Geschäfte viel Geld verloren.

فقیر نشده است، بلکه به دلیل آخرین کارهای تجاری اش پول زیادی را از دست داد.

Der Chef drohte, ihm zu kündigen.

رئیس تهدید کرد او را اخراج می کند.

Der alte Vorsityende wurde auf der Versammlung wiedergewählt.

رئیس قبلی دوباره در گردهمایی انتخاب شد.

Die Firma mit dem günstigsten Angebot bekommt den Auftrag.

شرکت با بهترین پیشنهاد، سفارش را دریافت می کند.

Ich möchte bitte den Geschäftsführer sprechen.

مایلم با مدیرعامل صحبت کنم؛ لطفاً.

Die Büros der Geschäftsleitung sind im 3. Stock.

دفتر هیئت مدیره در طبقه ی سوم است.

Auf dem Markt für Werkzeugmaschinen gibt es zzt. einen harten Preiskampf.

در حال حاضر در بازار ابزار آلات رقابت شدید قیمت ها وجود دارد.

In der Geschäftsleitung fand sein Plan sofort Zustimmung.

مدیریت بی درنگ با نقشه ی او موافقت کرد.

Diesen Vertrag müssen Sie schriftlich kündigen.

انصراف از این قرارداد باید کتبی انجام شود.

Zu dem Vertrag habe ich noch einige Anmerkungen.

در مورد این قرارداد چند توضیح دیگر دارم.

Das Angebot der Firma Jung ist am günstigsten.

پیشنهاد شرکت یونگ مناسب ترین پیشنهاد است.

Sie ist seit acht Jahren Vorsitzende des Betriebsrates.

از هشت سال پیش، رئیس هیئت مدیره ی موسسه است.

Durch mehr Werbung soll der Verkauf gefördert werden.

با تبلیغ بیشتر باید فروش را بالا برد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید