پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

die Windkraftanlage

توربین بادی

die Netzspannung

برق شهری

die Stromerzeugung

تولید انرژی الکتریکی، تولید برق

der Zweiphasenstrom

برق دوفاز

der Strom ist ausgefallen

برق قطع شده است

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید