پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

die Windkraftanlage

توربین بادی

die Netzspannung

برق شهری

die Stromerzeugung

تولید انرژی الکتریکی، تولید برق

der Zweiphasenstrom

برق دوفاز

der Strom ist ausgefallen

برق قطع شده است

Die Elektriker haben den Strom abgeschaltet.

برقکارها برق را قطع کردند.

leistung

توان

Ich bin sehr viel fröhlich,seitdem ich als Elektroningenieur arbeite.

از وقتیکه به عنوان مهندس الکترونیک کار میکنم،بسیار خوشحالم.

versehentliche Berührung

تماس یا اتصال اتفاقی

wirkstrom

شدت جریان موثر

Antenne

آنتن هوایی

Luftkabel

کابل آنتن,کابل هوایی

luftzutritt

مکش (هوا)

klimatechnik

تکنولوژی تهویه مطبوع

Alarm

هشدار, اژیر

In unserem Land ist die Stromspannung niedriger.

در کشور ما ولتاژ برق پایین تر است.

Melder

جعبه آژیر

Elektrizität ist die sauberste Energieart.

برق، تمیز ترین نوع انرژی است.

Signalhorn

بوق هشدار ,آژیر هشدار

Warnsignal

هشدار,آماده باش

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید