پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wenn der Computer dich etwas fragt, musst du ihm, 'ja' oder 'nein' antworten.

اگر رایانه از تو مطلبی بپرسد، باید با "آری" یا "نه" پاسخ بدهی.

Ich habe gestern Abend daran gearbeitet und alles war in Ordnung, aber hente morgen konnte ich sie nicht mehr öffnen.

آره دیشب روی آن کار می کردم و همه چیز خوب بود، اما امروز صبح نتوانستم آن فایل را باز کنم.

Glaubst du, dein Computer hat vielleicht einen Virus?

فکر می کنی کامپیوتر تو ممکن است ویروسی شده باشه؟

Wie findet man die Seite? Ich habe mit Yahoo danach gesucht und nichts gefunden.

من چه جوری آن صفحه ی اینترنتی را پیدا کنم؟ سعی کردم آن را توی پایگاه اینترنتی یاهو جستجو کنم، اما نتوانستم پیدایش کنم.

Unsere Rechnungen werden alle von einem Computer geschrieben.

همه ی صورت حساب های ما با رایانه ثبت شده است.

die Informatik

علوم کامپیوتر، علم کامپیوتر، دانش اطلاعات و ماشین های الکترونیکی

der Informatiker

مهندس کامپیوتر

der Programmer

برنامه نویس

die Datenverarbeitung

پردازش داده ها، کار با اطلاعات ذخیره شده

Berührungsempfindlicher Bildschirm

صفحه لمسی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید