پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Handlung

پلات فیلم، داستان فیلم

Notenschlüssel

کلید (موسیقی)

Notensystem

پنج خط حامل (موسیقی)

Takt

میزان (موسیقی)

Bindebogen

خط اتصال (موسیقی)

Haltebogen

خط اتحاد (موسیقی)

Musiktheorie

تئوری موسیقی

Taktangabe

کسر میزان (موسیقی)

Taktstrich

خط میزان (موسیقی)

weltkulturebe

میراث فرهنگی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید