پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Handlung

پلات فیلم، داستان فیلم

Notenschlüssel

کلید (موسیقی)

Notensystem

پنج خط حامل (موسیقی)

Takt

میزان (موسیقی)

Bindebogen

خط اتصال (موسیقی)

Haltebogen

خط اتحاد (موسیقی)

Musiktheorie

تئوری موسیقی

Taktangabe

کسر میزان (موسیقی)

Taktstrich

خط میزان (موسیقی)

Aber die Band spielt ganz gut.

اما گروه موسیقی کارش را نسبتاً خوب انجام می دهد.

Ich höre gern Rock und Techno.

من دوست دارم به موسیقی راک و تکنو گوش بدهم.

Die bekanntesten Werke der Malerin sind id diesem Museum zu sehen.

مشهور ترین آثار این هنرمند را در این موزه می توان دید.

weltkulturebe

میراث فرهنگی

Der schauspieler ist bisher nur durch seine Theaterrollen bekannt geworden.

آن هنرپیشه تا الآن فقط به دلیل نقش‌ هایش در تئاتر معروف شده است.

Sie ist durch den Film, Das Talberühmt geworden.

او با فیلم «دره» مشهور شد.

Die Bühne im großen Theatersaal ist für dieses Stüch nicht geeignet.

برای این نمایش سن سالن بزرگ تئاتر مناسب نیست.

Die Bühne im großen Theatersaal ist für dieses Stüch nicht geeignet.

برای این نمایش سن سالن بزرگ تئاتر مناسب نیست.

Der Eintritt kostet zwischen 8, -und 12,-Euro

قیمت بلیت ورودی، بین 8 تا 12 یورو است.

In diesem Kino werden recht gute Filme gozeigt.

در این سینما، فیلم های خیلی خوبی نشان می دهند.

Spielst du ein Musikinstrument?

ساز موسیقی می زنی؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید