پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

gemäß dem Fertigkeitsstandard der Automobilindustrie

مطابق با استاندارد مهارت صنایع خودرو

Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.

من یک دریل و یک آچار لازم دارم.

Wofür gebraucht man das Werkzeug?

از این ابزار برای چه کاری استفاده می شود؟

Unsere Firma sucht einen Mechaniker.

شرکت ما به دنبال مکانیک می گردد.

Ich konnte das Rad nicht wechseln Die Schrauben waren zu fest.

نتوانستم چرخ را تعویض کنم. پیچ ها خیلی سفت بودند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید