پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Computational Mechanics

مکانیک محاسباتی (رشته دانشگاهی در آلمان)

gemäß dem Fertigkeitsstandard der Automobilindustrie

مطابق با استاندارد مهارت صنایع خودرو

Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.

من یک دریل و یک آچار لازم دارم.

Ein technischer Fehler führte zu dem Unfall.

یک اشتباه فنی، به حادثه منجر شد.

Die Bremsen funktionieren nach einem neuen Prinzip.

ترمزها بر اساس اصولی جدید کار می کنند.

Wofür gebraucht man das Werkzeug?

از این ابزار برای چه کاری استفاده می شود؟

Hauptsächlich die Öltemperatur muss kontrolliert werden.

در وهله ی اول، دمای روغن بررسی شود.

Die Maschinen des neuen Typs sind schneller und leiser.

ماشین های نوع جدید سریع تر و کم صدا تر است.

Unsere Firma sucht einen Mechaniker.

شرکت ما به دنبال مکانیک می گردد.

Ich konnte das Rad nicht wechseln Die Schrauben waren zu fest.

نتوانستم چرخ را تعویض کنم. پیچ ها خیلی سفت بودند.

Die neuen Maschinen verbrauchen weniger Storm als die alten.

ماشین های جدید کمتر از ماشین های قدیمی برق مصرف می کنند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید