پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Pathologien des Peritoneums und Retroperitoneums

پاتولوژی صفاق و خلف صفاق

Evidenzbasierte Praxis

طبابت مبتنی بر شواهد

physikalische Medizin und Rehabilitation

طب فیزیکی و توانبخشی

Leiter des akademischen Lehrkrankenhauses

رئیس شبکه بهداشت و درمان

Öffentliches Gesundheitswesen

اصول خدمات بهداشتی

Das Herz-Kreislauf-System

سیستم قلب و عروق

Angeborene Herzkrankheiten

بیماریهای مادرزادی قلب

Nebennieren

غدد فوق کلیوی

Innere Drüsensekretion

غدد مترشحه داخلی

Bauchspeicheldrüse (Exokrine Sekretion)

لوزالمعده با ترشح داخلی

Diese Approbation dient nicht zur Eröffnung einer Arztpraxis oder Medizinanstalt. Die Eröffnung einer Arztpraxis bedarf einer Sondergenehmigung gemäß den bestehenden Vorschriften

این پروانه دائم پزشکی به عنوان یک مجوز برای تاسیس مطب و یا مؤسسات پزشکی تلقی نمی شود. تاسیس مطب منوط به صدور پروانه خاص با رعایت قوانین و مصوبات مربوطه است

Spezialist für Knochenkrankheiten und Lähmung der Extremitäten

متخصص بیماریهای استخوان و فلج اندامها

akademisches Lehrkrankenhaus

شبکه بهداشت و درمان

Notärztlicher Bericht

گزارش اورژانس

Medulla oblongata

پیاز مغز، بصل النخاع، نخاع مستطیل یا مدولا

Gesundheits- und Behandlungsdienstleister

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی

Neurochirurg

جراح مغز و اعصاب

Die Wunde muss sofort verbunden werden.

زخم باید بلافاصله پانسمان شود.

Der Patient klagt über große Schmerzen.

بیمار از درد زیاد شکایت می کند.

Nach dem Unfall klagte sie über Kopfschmerzen und Übelkeit.

بعد از تصادف، از سردرد و تهوع شکایت می کرد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید