پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Diese Approbation dient nicht zur Eröffnung einer Arztpraxis oder Medizinanstalt. Die Eröffnung einer Arztpraxis bedarf einer Sondergenehmigung gemäß den bestehenden Vorschriften

این پروانه دائم پزشکی به عنوان یک مجوز برای تاسیس مطب و یا مؤسسات پزشکی تلقی نمی شود. تاسیس مطب منوط به صدور پروانه خاص با رعایت قوانین و مصوبات مربوطه است

Medulla oblongata

پیاز مغز، بصل النخاع، نخاع مستطیل یا مدولا

Gesundheits- und Behandlungsdienstleister

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی

Die Wunde muss sofort verbunden werden.

زخم باید بلافاصله پانسمان شود.

Der Patient klagt über große Schmerzen.

بیمار از درد زیاد شکایت می کند.

Nach dem Unfall klagte sie über Kopfschmerzen und Übelkeit.

بعد از تصادف، از سردرد و تهوع شکایت می کرد.

Vergessen Sie nicht, die Pille zu nehmen.

مصرف قرص را فراموش نکنید.

Er leidet an einer tödlichen Krankheit.

به بیماری خطرناکی مبتلا است.

Der Verband muss täglich gewechselt werden.

پانسمان باید هر روز عوض شود.

Die Wunde blutet immer noch.

زخم هنوز خونریزی دارد.

Die Wunde hat nur kruz geblutet.

زخم فقط مدت کمی خونریزی کرد.

Sie hat hohes Fieber.

تبش بالا است.

Haben Sie noch Husten?

هنوز هم سرفه می کنید؟

Es wurden neue Erkenntnisse über die Ursache der Krankheit gewonnen.

اطلاعات جدیدی درباره ی عامل بیماری به دست آمده است.

Zeigen Sie mir bitte Ihre Zunge!

لطفا زبانتان را به من نشان بدهید!

Sein Atem geht schwer und unregelmäßig.

تنفس او سخت و نامنظم است.

Sein Atem geht schwer und unregelmäßig.

تنفس او سخت و نامنظم است.

Hoffentlich ist das Gehirn nicht verletzt.

امیدوارم به مغز صدمه نرسیده باشد.

Der Knochen ist gebrochen.

استخوان شکسته است.

Ich habe mir eine Sehne am Fuß gezerrt.

پام رگ به رگ شده.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید