پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

ventilator

دستگاهی است که به ورود و خروج هوا در ریه ها کمک میکند

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید