پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wirtschaftswachstum, das

رشد اقتصادی

Die Kapazität der Fahrzeuge

ظرفیت وسایل نقلیه

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید