پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Kommunikationsmethoden und Familienbildung

روش های ارتباط و آموزش خانواده

Vertrautheit mit Verhaltensstörungen bei Kindern

آشنایی با اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان

Lebenskompetenztraining

آموزش مهارت های زندگی

Einführung in die Erste Hilfe

آشنایی با کمکهای اولیه

Vertrautheit mit sozialen und religiösen Konzepten

آشنایی با مفاهیم اجتماعی و دینی

Management und Planung in den Kindergärten

مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک

Verwaltungsvorschriften und geltende Gesetze in den Kindergärten

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

Kinderrechte

حقوق کودک

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید