پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Der Hund reibt sich sein Fell am Baum.

سگ پوستش را به درخت می مالد.

Bitte halten Sie Ihren Hund fest!

لطفا سگ خود را نگه دارید!

Wer sorgt für den Hund, wenn ihr im Urlaub seid?

وقتی سفر می روید، چه کسی از سگ مراقبت می کند؟

Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt.

مواظب باش سگ دستت رو گاز نگیره‌.

Bitte Fass diese Katze nicht an.

لطفا به این گربه دست نزن.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید