پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Fabrikplanung

طرح ریزی صنعتی

Arbeitswissenschaft und Ergonomie

عوامل انسانی و ارگونومی

Logistik

لجستیک و زنجیره تامین

Materialwirtschaft

مدیریت مواد و منابع

Optimierungsverfahren

تحقیق در عملیات و بهینه سازی (OR)

Personalwesen

مدیریت منابع انسانی

Produktionsplanung und -steuerung

برنامه ریزی تولید

Kosten- und Leistungsrechnung

حسابداری و هزینه یابی

Simulation

شبیه سازی

Qualitätsmanagement

کنترل کیفیت (مدیریت کیفیت)

Mathematisches Modell

مدلسازی ریاضی

Projektmanagement

مدیریت پروژه

Wahrscheinlichkeits und Statistik

آمار و احتمال

Bestandskontrolle / Lagerwirtschaft

کنترل موجودی

Gute Handwerker sind heutzutage schwer zu bekommen.

صنعتگران خوب را امروزه به سختی می توان پیدا کرد.

Er ist Manager in einer Metallwarenfabrik.

مدیر کارخانه ی فلزسازی است.

Die Erfindung war gut, aber kein Industriebetrieb hatte daran Interesse.

اختراع خوبی بود، ولی هیچ مؤسسه صنعتی به آن توجه نکرد.

In unserer Fabrik wird die Produktion von Computern gesteuert.

در کارخانه ی ما، تولید با رایانه هدایت می شود.

Wegen der vielen Aufträge musste die Produktion erhöht werden.

به دلیل سفارش های زیاد، تولید باید افزایش داده می شد.

Die Unternehmen der Chemieindustrie haben gegen die neuen Wasserschutzgesetze protestiert.

شرکت های صنایع شیمیایی به قوانین جدید محافظت از آب ها اعتراض کردند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید